Wyniki testu i co dalej?

Wynik testu jest bardzo czytelny. Otrzymujemy jasną informację, czy pacjent jest zakażony wirusem HPV, czy nie. Jeżeli wynik testu HPV jest pozytywny, informuje on o obecności w organizmie wirusa HPV należącego do grupy wirusów wysokoonkogennych. Wynik podaje też ilość kopii wirusa w pobranym wymazie. Test HPV połączony z opcją genotypowania informuje, jakim typem/typami wirusa HPV pacjent jest zarażony. Genotypowanie dotyczy 2, 12, 14, i 37 najczęściej występujących genotypów wirusa HPV (wysoko i niskoonkogennych).

Gdy wynik testu na obecność wirusa HPV jest pozytywny, dla postawienia dokładniejszej diagnozy zaleca się wykonanie badania kolposkopowego. Należy też niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i zastosować do jego wskazań. Lekarz wybierze metodę leczenia jeżeli występują objawy zewnętrzne wirusowego zakażenia. Podczas leczenia oraz kilka miesięcy po nim, partnerzy powinni stosować zabezpieczenie w postaci prezerwatywy. Po wyleczeniu objawów wskazane jest ponowne przeprowadzenie badania – najlepiej po upływie 6 miesięcy. Kontrolnie należy wykonywać również badanie cytologiczne.

Jeżeli wynik testu był negatywny, oznacza to, że nie wykryto żadnego z badanych genotypów wirusa HPV. Można wówczas przyjąć, że szanse na rozwój zmian mogących spowodować raka szyjki macicy w ciągu najbliższych 2 lat od daty badania, jest bliska zeru. Nadal jednak do zakażenia wirusem HPV może dojść podczas kontaktów seksualnych – dlatego badanie warto powtórzyć w przypadku zmiany partnera. Wysoce wskazane jest też wykonanie badania na zakażenie wirusem HPV corocznie u wszystkich kobiet po 30 roku życia (podobnie jak w przypadku badań cytologicznych).

Wynik testu wysyłany jest pocztą priorytetową do dziesięciu dni roboczych od momentu dostarczenia próbki do laboratorium Nucleagena.

 

 

Nucleagena Sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską z Europej­skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.